Edukira joan

Naturklima

NATURKLIMA gobernantza klimatikoaren funtsezko eragilea izateko eta izaera publikoko diziplina anitzeko zentro gisa eratu da, eta bere lan esparrua Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Estrategia (GKAAE) da.

Erreferentzia zentro honen helburua gaitasun instituzionala, teknikoa eta soziala sortzea da, Gipuzkoan klima-aldaketak dituen inpaktuei aurre egiteko, trantsizio sozioekologiko eraginkor baterako beharrezkoa den ekoberrikuntza erraztuz eta bizkortuz.
1.Klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko prestatzea.
2.Eraginkortasun eta segurtasun energetikoak bermatzea.
3.Energia berriztagarrien aldeko apustua.

 

 

Nola garatzen da NATURKLIMA?

NATURKLIMA-ren ardatz nagusiak 4 jarduera-eremuen inguruan garatzen dira.

 

 

Zer lortu da edo zer lortu nahi da?

NATURKLIMA-ren helburu nagusia da Gipuzkoa klima aldaketaren erronkei aurre egin ahal izateko ahalmena duen lurraldea izatea, eta horretarako oinarrizko konpetentziak eta ezagutza garatu behar dira. Aldi berean, NATURKLIMA-k pertsona ekintzaile eta berritzaile talde handi batek bultzatutako sarea sortu nahi du, bereziki, jasangarritasunaren eta ekonomia berdearen arloan.

1.NaturKlima Erreferentzia Zentroari fundazio egitura eman zaio (Otsaila, 2019).
2.Enpresen Erronkak Klima Aldaketaren aurkako borrokan, Ekonomia Zirkularra sustatuz helburua duten proposamen berritzaileak saritzeko lehen deialdia. Deialdi honen laguntza baliatuta, Gipuzkoako 3 enpresek negozio berriak sortu ahal izateko diru-laguntzak jaso dituzte, lurraldean klima aldaketari aurrea hartu eta aurre egiteko.
3.Klima Aldaketari eta Ekonomia Zirkularrari buruzko plan estrategikoak, dokumentuak eta txostenak egin dira.

 

 

Galdera gehiago

Gipuzkoak indarrak batu eta gure lurraldean dagoen talentua kontzentratu behar du klima aldaketaren arazoari erantzun koordinatua emateko. Horretarako beharrezkoa da sektore ekonomiko eta industriala, komunitate zientifikoa eta elkarteen mundua inplikatzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak Naturklima Klima Aldaketaren Gipuzkoako Institutua sortzea proiektatu du. Eginkizun nagusia eragileen arteko lankidetza- eta koordinazio-sare zabalago eta sakonago bat egituratzea izango da; hain zuzen ekonomia berdearen testuinguruan trantsizio sozioekologikoaren prozesuan bizkortzaile gisa balioko duena.
Naturklima diziplina anitzeko zentro publikoa da, gaitasun instituzionala, teknikoa eta soziala sortzeko helburua duena. Erreferentziako zentroaren egitekoa klima-aldaketaren inpaktuei aurre egitea da, gizarteari eta enpresa-sektoreari ezagutza, balioa eta aberastasuna emanez, trantsizio sozioekologikoaren bizkortzaile bihurtuz. Naturklimak beroketa globalari aurre egiteko politikak zentralizatuko ditu, ekonomia zirkularra sustatuko du eta Gipuzkoari bere estrategia Europako gainerako bikaintasun-zentroarekin lerrokatzen lagunduko dio.
  • Gipuzkoako Foru Aldundiari laguntzea klima-aldaketak Gipuzkoan duen eragina aztertzen, behatzen eta kontrolatzen.
  • Diagnostiko zehatza lortzeko lan egitea eta eragile ugariren ekintza dinamizatzea, klima-aldaketa arintzeko eta egokitzeko.
  • Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Estrategiaren aurrerapenen ebaluazio- eta jarraipen-prozesua bermatzea.

Hauek dira Naturklima - Klima Aldaketaren Institutuaren eginkizunak:

  • Klima-aldaketaren behatokia.
  • Recycling hub zirkularra.
  • Energy hub berriztagarria.
  • Lurralde-ekintza dinamizatzea.
  • Herritarren informaziorako eta hezkuntzarako zentroa.
  • Europako laguntzak eta funtsak mobilizatzea.
Gipuzkoak indarrak batu eta gure lurraldean dagoen talentua kontzentratu behar du arazoari erantzun koordinatua emateko. Sektore ekonomikoa eta industriala, komunitate zientifikoa eta elkarteen mundua inplikatuz. Klima-aldaketari modu eraginkorrean erantzuteak dakarren erronka handia erakundeei, erakundeei, kolektiboei eta gizabanakoei dagokie, neurri berean.

 

Jarraitu elkarrizketa:

Parte-hartzaileak

Gipuzkoako Foru Aldundia / Eusko Jaurlaritza / Besteak bestek, ekonomia zirkularraren, birziklapenaren edota eraginkortasun energetikoaren alorrean lanean ari diren sektoreetako tokiko enpresak / Unibertsitateak / Tokiko administrazioak / Teknologia zentroak / Lurraldeko gizarte eragileak / Herritarrak