Atzealdea Kalitatea eta berrikuntza zainketetan

Autismoaren Espektroko Nahasmendua (AEN) duten pertsonen zahartze prozesuan esku hartzeko eredu batera hurbiltzea

Zahartzea
Osasuna
Esplorazio proiektuak
Herritarren Proiektuak
Martxan
Kalitatea eta berrikuntza zainketetan

Zer lortu nahi dugu?

Proiektu hau Gautena, Zahartzaroa eta UPV/EHU erakundeen artean gauzatu da, eta bere helburua da Autismoaren Espektroko Nahasmendua (AEN) duten pertsonen zahartze prozesua baloratzeko dimentsio anitzeko balioespen tresna bat diseinatzea.

 

Nola lortuko dugu?

Lehenik eta behin, AEN duten pertsonen zahartzea detektatzeko dauden tresnei buruzko ebidentzia zientifikoa berrikusiko da. Era berean, erreferentziazko biztanleriaren datu soziodemografikoak eta sanitarioak aztertuko dira, hau da, Gipuzkoan bizi diren AEN duten helduen datuak. Ondoren, elkarrizketak eta talde fokalak egingo dira, AEN duten pertsonei eta haien familiei laguntza ematen dieten erakunde horietako profesionalek hautemandako beharrak eta lehentasunak hobeto ulertzen laguntzeko. Azkenik, informazio horrek guztiak zahartze prozesuan dauden AEN duten pertsonentzako dimentsio anitzeko balioespen tresna diseinatzea ahalbidetuko du.

 

Zer ekar diezaguke?

Zahartze prozesuan dauden AEN duten pertsonentzako dimentsio anitzeko balioespen tresna bat garatzeak esku-hartzeak aurreikusten lagunduko du, eta, horrela, zainketa egokiagoak emango dira, eta kalitatezko arreta integrala eta holistikoa emango zaie TEA duten adinekoei. Horrek guztiak zahartze osasungarri eta kalitatezkoa izateko eskubidea sustatzen lagunduko du.

 

 

Deialdia

2023

Parte-hartzaileak
  • Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
  • Gautena
  • Zahartzaroa