Edukira joan

Elkar-EKIN Lanean

Atzealdea Elkar-EKIN Lanean

Ekimenaren bidez, pertsonak enplegu hobea lortzera bideratu nahi ditugu, lurraldean kalitatezko enplegua gara dadin. Eta, aldi berean, gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonei enplegu duina hurbilduko dieten politikak sustatuko ditugu.

Lehentasunez, honako hauei zuzenduta dago: kualifikazio txikiko 16 eta 23 urte bitarteko gazteei; langabezian kronifikatuta dauden 2 urtetik gorako pertsonei; 45 urtetik gorako pertsonei; genero-indarkeriaren biktima diren eta/edo ahalduntze-prozesuetan dauden emakumeei; kualifikaziorik gabeko edo kualifikazio txikiko pertsonei; edo baztertuta edo baztertuta geratzeko arriskuan daudenei.

 

 

1.Gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen arreta hobetzea.
2.Enplegagarritasun-aukerak sortzea gizarte-egoera ahulean dauden pertsonentzat.
3.Kohesio eta aktibazio inklusiboko proiektuak sustatzea eta bultzatzea.
4.Beste sistema batzuekiko koordinazioa indartzea.
5.Herritarrak komunikatzea eta sentsibilizatzea.

 

 

Galdera gehiago

Elkar-EKIN sail anitzeko estrategia integratua da, enplegagarritasunerako, aktibazio inklusiborako, suspertze eta lehiakortasun ekonomikoaren, kalitatezko enpleguaren eta gizarte-politiken bidez, gizarte-kohesioa hobetzeko helburua duena. Proposamenak oinarrizko hiru printzipio ditu abiapuntutzat: ezagutzaren baterako sorkuntza, sortzen ari den prozesua, eta parte-hartzaile guztien parte-hartzearekiko eta ekarpenekiko errespetua. Printzipio horiek lan egiteko prozesu-modua azpimarratzen dute, sistema osatzen duten eragile guztien artean ezagutza eta, azken batean, politika publikoak elkarrekin eraikitzearen garrantzia nabarmenduz.
Deskribatutako helburuei lotutako jarduera-ildo nagusiak honako hauek dira:
  • Gizarteratzearekin lotutako gizarte-zerbitzuak eta prestazioak garatzea.
  • Gizarte-bazterketako arriskuan eta egoeran dauden pertsonentzako enplegu- eta gizarteratze-aukerak sor daitezen bultzatzea.
  • Tokiko erakundeekiko eta gizarte-erakundeekiko lankidetza indartzea gizarteratze- eta gizarteratze-prozesuen kudeaketan.
  • Ikerketa eta berrikuntza sustatzea jardunbide egokiei dagokienez.
  • Bazterkeriari heltzeko zeharkako prozesuak garatzea, zerbitzu publikoekin lankidetzan.
  • Gizarteratzeari buruzko sentsibilizaziora bideratutako komunikazio-plana diseinatzea eta garatzea.
Elkar-EKIN ekimenak lurraldeko aktiboak mobilizatzeko modu berriak eskaintzen ditu. Jarduera horiek irtenbide berriak ekar ditzakete udalen, garapen-agentzien, enpresen, hirugarren sektoreko eragileen eta hezkuntza-arloko eragileen lankidetzarekin.

Lotutako edukia

Lotutako bideoak

Amaia Martin - Oarsoaldea eta GFAren arteko elkarlan prozesua. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Félix Arrieta - Beste sistema batzuekiko koordinazioa hobetu / Reforzar coordinación con otros sistemas. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Adriana Martínez - Kohesio eta aktibazio inklusiborako proiektua / Cohesión y activación inclusiva. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Ziortza Rodriguez - Oarsoaldea eta GFAren arteko elkarlan prozesua. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Elkar-EKIN Lanean programa
Maite Peña - Ondorioak eta jardunaldiaren itxiera / Conclusiones y cierre de la jornada. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Etorkizuna Eraikiz laguntza lerroa / Línea Ayudas Etorkizuna Eraikiz. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Aukerability programa / Programa Aukerability. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Inklusioaren kudeaketa aktiboko programa GAI / Programa Gestión Activa de la Inclusión. GAI. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
"Lurraldeko enplegagarritasuna eta gizarte-kohesioa" jardunaldiaren hasiera
Gizarteratzearen arloko eragileen elkarlana / Proceso de trabajo colaborativo en la inclusión social. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Braulio Gómez - Herritarrekiko komunikazioa eta sentiberatzea / Comunicar y sensibilizar. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Fernando Consuegra - Gizarte egoera ahulean enplegua / Empleabilidad situación de vulnerabilidad. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Begoña Pérez - Gizarte esklusioan daudenentzat arreta / Atención a personas en exclusión social. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Markel Olano - Jardunaldi irekiera / Apertura jornada. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Raquel Serrano_Euskadiko lan-merkatuaren etorkizuna
Sebastián Zurutuza_Gipuzkoako estrategia EBn.
Raymond Torres. "Enplegu eta gizarteratzeko politikak Europan"

Ikusi bideo gehiago