Atzealdea Elkar-EKIN Lanean

Proiektu honek enplegagarritasunaren eta aktibazio inklusiboaren bidez desberdintasun hau murriztu nahi du.

Kohesio Soziala
Gazteria
Enplegua
Proiektu Esperimentalak
Martxan
Elkarrekin lanean

Zergatik egiten dugu?

Gipuzkoak azken urteetan gizarte-kohesioa hobetu egin du. Hala ere, gaur egun 38.000 pertsona inguru daude oraindik pobrezia larrian. Proiektu honek enplegagarritasunaren eta aktibazio inklusiboaren bidez desberdintasun hau murriztu nahi du. Horretarako, ezinbestekoa da enpleguan eragina duten eragile eta politika guztiak artikulatzea, horrela, 45 urtetik gorakoen edota langabezian bi urte edo gehiago daramaten pertsonen enplegagarritasuna hobetzea espero da.

 

Zer lortu nahi dugu?

Enpleguan eragina duten eragileak koordinatuz, Elkar Ekin Lanean programaren helburua desberdintasunak murriztea eta Gipuzkoako ekonomia- eta gizarte-kohesioan aurrera egitea da. Horrela, gizarteratzea bultzatuz eta bazterketa-egoeran edo bazterketa-arriskuan dauden pertsonen, enplegagarritasun aukera ertain-baxua daukaten pertsonen eta lan-prekarietate egoeran daudenen bizi-kalitatea hobetuz.

 

Nola lortuko dugu?

Gipuzkoako enpresetan eskatzen diren lanbide-profilak identifikatuz eta orientazio- eta trebakuntza-ekintzen bidez, batez ere sektore hauetan: administrazioa, logistika, industria, distribuzioa, lehen sektorea eta laguntza-zerbitzuak. Halaber, lanpostuen suntsiketa prebenitzen, enpleguaren kalitatea hobetzen eta inplikatutako eragileak sentsibilizatzen lan egiten da.

 

Zer ekar diezaguke?

Elkar-Ekin Lanean proiektuak enpleguaren sarbidean eta mantentze-lanetan dagoen aldea murrizteko lan egiten du, eta enpleguaren bidez Gipuzkoan desberdintasun txikiagoak lortzeko bidean aurrera egiten laguntzen du.

Deialdia

2020

 

Lotutako edukia

Dokumentuak

Lotutako bideoak

Aukerability programa / Programa Aukerability. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Félix Arrieta - Beste sistema batzuekiko koordinazioa hobetu / Reforzar coordinación con otros sistemas. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Adriana Martínez - Kohesio eta aktibazio inklusiborako proiektua / Cohesión y activación inclusiva. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Ziortza Rodriguez - Oarsoaldea eta GFAren arteko elkarlan prozesua. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Olaia Larruskain - Elkarrekin Ekinez, EMAUS
Begoña Olaizola eta Isabel Arrillaga - Ikertalde
Elkar-EKIN Lanean programa
Maite Peña - Ondorioak eta jardunaldiaren itxiera / Conclusiones y cierre de la jornada. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Etorkizuna Eraikiz laguntza lerroa / Línea Ayudas Etorkizuna Eraikiz. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Maider Gogorza - Debegesa
Inklusioaren kudeaketa aktiboko programa GAI / Programa Gestión Activa de la Inclusión. GAI. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Amaia Martin - Oarsoaldea eta GFAren arteko elkarlan prozesua. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Gizarteratzearen arloko eragileen elkarlana / Proceso de trabajo colaborativo en la inclusión social. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Braulio Gómez - Herritarrekiko komunikazioa eta sentiberatzea / Comunicar y sensibilizar. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Fernando Consuegra - Gizarte egoera ahulean enplegua / Empleabilidad situación de vulnerabilidad. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Begoña Pérez - Gizarte esklusioan daudenentzat arreta / Atención a personas en exclusión social. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Markel Olano - Jardunaldi irekiera / Apertura jornada. Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018
Elkar Ekin Balantzea 2016-2018 / Balance Elkar Ekin 2016-2018

Ikusi bideo gehiago